ข่าว/ประชาสัมพันธ์ประชุม/สัมนา

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง)

วันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. คณาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เข้าประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2 โดยมี พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานที่ชุม ทั้งนี้ โดยมี พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ, รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร, ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด รักษาการหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เข้าประชุมพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 401 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Close